11 kwietnia 2013

Bez wizy do USA?

Polityka wizowa UE powinna zdaniem europosłów opierać się na zasadzie wzajemności, czyli : wymagasz od nas wizy - my też będziemy od ciebie jej żądać*. Nowe zasady właśnie zostały przegłosowane w Komisji ds.Wolności Obywatelskich (LIBE), teraz czekają na ostateczną aprobatę państw członkowskich (Rady).

Wobec krajów, których obywatele cieszą się nieograniczonymi możliwościami wjazdu do UE, ale które nie gwarantują takich samych uprawnień Europejczykom zostanie zastosowana "zasada wzajemności". Przykłady? Rumuni, Bułgarzy, Cypryjczycy i ... Polacy muszą składać wnioski o wizę do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy każdy obywatel USA bez papierkowych problemów wkracza automatycznie do całej UE.
Propozycja ma wzmocnić mechanizm “wzajemności” wizowej w oparciu o zasadę równego traktowania. Ruch bezwizowy będzie też mógł zostać zawieszony np. w przypadku nagłego, drastycznego napływu imigrantów z innych krajów Unii.

O “wzajemność wizową” zabiegaliśmy od początku naszego członkostwa w Unii, niestety nieskutecznie - bo bez poparcia większości, teraz sprawa nabrała rumieńców i najprawdopodobniej zyska poparcie Rady, której szczególnie spodobało się wizowe “zawieszanie”, ale w pakiecie pewnie zgodzi się teraz też i na “wzajemność”.

Czyżby nadchodził prawdziwy koniec naszych upokarzających kolejek przed amerykańską ambasadą? A może pojawią się podobne “ogonki” przed naszymi placówkami dyplomatycznymi w Stanach....

*więcej tutaj.

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego

Lidia Geringer de Oedenberg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz