13 marca 2014

Handlowe konsekwencje szpiegowania

Walka z terroryzmem nie może być usprawiedliwieniem dla amerykańskiej inwigilacji prowadzonej na masową skalę. 12.03.2014 r. przegłosowaliśmy w Parlamencie Europejskim rezolucję podsumowującą kilkumiesięczne śledztwo w sprawie amerykańskich programów szpiegowskich.

Długo negocjowana umowa o wolnym handlu UE-USA może być "zagrożona", jeśli NSA nie zaprzestanie masowej inwigilacji obywateli Wspólnoty. 
W dokumencie wzywamy również do zawieszenia istniejących już umów dotyczących wymiany danych bankowych SWIFT oraz bezpiecznego transferu danych osobowych poza granice UE. Umowy te naszym zdaniem już nie zapewniają należytej ochrony obywatelom UE. Stany Zjednoczone muszą zaproponować nowe zasady, które będą zgodne z wymaganiami europejskimi.

Uważamy, że walka z terroryzmem nie może być usprawiedliwieniem dla amerykańskiej inwigilacji prowadzonej na masową skalę. Ofiarami podsłuchów poza europejskimi rządami padły też placówki dyplomatyczne a nawet sam Parlament Europejski.

Śledztwo prowadziła parlamentarna Komisja Swobód Obywatelskich, w której odbyło się 16 przesłuchań po tym, jak Edward Snowden ujawnił metody NSA. Co ciekawe, było to jedyne jak dotąd międzynarodowe śledztwo, dotyczące amerykańskiej hiperinwigilacji...

W rezolucji wskazujemy także na zagrożenia związane z przechowywaniem europejskich danych w chmurach obliczeniowych, czyli serwerach znajdujących się w USA. Uważamy, że Europa powinna rozwijać własne chmury oraz rozwiązania IT dotyczące ochrony cyberprzestrzeni oraz technologii kodowania, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych w UE. 

Rezolucja w sprawie wzmocnienia ochrony prywatności obywateli UE została przyjęta 544 głosami, przy 78 głosach przeciw oraz 60 wstrzymujących się.
W tej kadencji Parlament na pewno już nie poprze umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi także ze względu na brak czasu i zbliżające się wybory.
Zobaczymy, jakie kroki w tym czasie podejmie Komisja Europejska negocjująca umową i (podsłuchiwana) Rada... 

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego
Lidia Geringer de Oedenberg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz