31 maja 2012

Komisja Prawna odrzuca ACTA

Komisja Prawna PE właśnie odrzuciła (31.05.12) w głosowaniu opinię przygotowaną przez Poseł Marielle Gallo dotyczącą umowy ACTA. 12 posłów - PRZECIW, 10 - ZA, 2 - wstrzymujących się.

Opinia Gallo zalecała głosowanie ZA przyjęciem umowy w obecnej formie (dokument dostępny jest pod poniższym linkiem:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/pa/898/898420/898420pl.pdf ).

Podczas wcześniejszej dyskusji można było zauważyć, iż zdania są nadal bardzo podzielone i nie ma pełnej spójności nawet wewnątrz grup politycznych. Mimo, że moja grupa S&D miała stanowisko "przeciw" ACTA, niektórzy posłowie głosowali "za" opinią Gallo.

To pierwszy ważny krok do zakończenia procedury ratyfikacyjnej w PE. Mam nadzieję, że tę małą większość uda się ustabilizować, by doprowadzić do odrzucenia umowy na sesji plenarnej.

W Polsce jutro (1.06.12) ma odbyć się konferencja, na której Rząd oficjalnie przedstawi swoje stanowisko w sprawie umowy. Dziś wiemy już, iż ratyfikacja ACTA została definitywnie odrzucona przez Parlament holenderski.

Poniżej daty głosowań w poszczególnych Komisjach Parlamentarnych:

31. maja - Głosowanie opinii w Komisji ITRE
31. maja - Głosowanie opinii w Komisji JURI
31. maja - Głosowanie opinii w Komisji LIBE
4. czerwca - Głosowanie opinii w Komisji DEVE
19. czerwca - Wysłuchanie publiczne w Komisji PETI w sprawie ACTA
21. czerwca - Głosowanie w Komisji INTA nad sprawozdaniem Posła Martina wraz z opiniami
3. lipca - Ratyfikacja ACTA, głosowanie sprawozdania na sesji plenarnej - wciąż do potwierdzenia

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego,
Lidia Geringer de Oedenberg

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz