5 lutego 2013

Znieść roaming w UE, czy to możliwe?

Teraz tak. Od niedawna europejska legislacja jest w rękach obywateli...
Nowe narzędzie umożliwiające kształtowanie prawa unijnego jest już dostępne dla każdego obywatela Unii Europejskiej. Ty też możesz zmieniać prawo, by lepiej pasowało do otaczającej nas rzeczywistości.

Przepisy wykonawcze do ustanowionej Traktatem Lizbońskim – Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO)* - weszły w życie 1 kwietnia 2012 r. Jak po dziesięciu miesiącach istnienia nowego prawa obywatele wykorzystują możliwość wpływania na legislację europejską?

Procedurę rozpoczęto w 22 przypadkach, 12 z nich już zarejestrowano.To propozycje regulacji dotyczących m.in dostępu do świeżej wody, powszechnej wymiany młodzieżowej i opłat za roaming. Z inicjatywy skorzystały głównie organizacje pozarządowe, a nie jak się obawiano - lobbyści czy korporacje.

Pierwsza EIO wpłynęła 9 maja ub. roku, w Dzień Europy. Złożył ją Luca Copetti - przedstawiciel grupy inicjatywnej związanej z ulepszaniem i wzmacnianiem europejskich programów wymian studenckich i młodzieżowych – jak Erasmus czy Wolontariat Europejski. Poznawanie różnych kultur, tradycji, zawiązywanie znajomości, przyjaźni - prowadzi do tworzenia coraz bardziej zjednoczonej Europy, nie bez wpływu na naszą gospodarkę.

Kolejną inicjatywą była propozycja jednolitej taryfy komunikacyjnej, umożliwiającej podróżowanie bez dodatkowych opłat za roaming. Dlaczego obywatele mają płacić więcej za połączenia w innym kraju UE skoro usługi te są świadczone często przez te same firmy jak Orange czy T-Mobile. Jeśli pomysł uda się wprowadzić w życie - koszty rozmowy telefonicznej na terenie UE zawsze byłyby takie same.

Następna propozycja związana była z dostępem do wody i kanalizacji - który powinien być zdaniem składających wniosek -  prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, a nie towarem. To zresztą pierwsza EIO, która już przeszła pomyślnie procedurę rejestracji. Państwa członkowskie byłyby zobowiązane nie tylko do zapewnienia wszystkim swoim mieszkańcom dostępu do wody i kanalizacji, ale i zarządzanie nimi nie podlegałyby zasadom rynkowym.

EIO pozwala obywatelom UE proponować nowe regulacje na poziomie europejskim tylko w dziedzinach, w których kompetencje ma Komisja Europejska (jedyna instytucja z prawem inicjatywy ustawodawczej w UE). Nie można za jej pomocą np. zmieniać Traktatów.
Jak działa EIO?Z wnioskiem może wystąpić komitet obywatelski, w składzie którego powinno znaleźć się siedmiu obywateli, z co najmniej siedmiu różnych krajów członkowskich. Komitet musi zarejestrować swoją propozycję na stronie www.eu.europa.eu
Komisja Europejska (KE) ma dwa miesiące by ocenić, czy pomysł spełnia obowiązujące wymagania. Po potwierdzeniu dopuszczalności  - komitet musi zebrać minimum 1 milion głosów poparcia w czasie nie dłuższym niż rok. Trudne? Nie za pośrednictwem Internetu. KE udostępnia odpowiednie oprogramowanie umożliwiające elektroniczne zbieranie podpisów.
Wniosek z podpisami KE musi w ciągu trzech miesięcy przeanalizować i rozpocząć badania zjawiska czy problemu oraz przedstawić projekt adekwatnego aktu prawnego. Decyzja jest przedstawiana publicznie. Projekt nowej regulacji trafia następnie pod obrady Rady i Parlamentu Europejskiego. Po zatwierdzeniu staje się obowiązującym prawem w UE.
Chcesz dołączyć do sygnatariuszy? Odszukaj organizatorów w sieci lub sam zaproponuj nowe prawo...

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego 
Lidia Geringer de Oedenberg

*Przewodnik po inicjatywie: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/guide  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz