26 lutego 2014

Najpierw woda potem ... marihuana?


Europejska Inicjatywa Obywatelska to nowe narzędzie legislacyjne ustanowione przez Traktat Lizboński. Chcesz zmienić prawo wspólnotowe? Weź się za zbieranie podpisów. Pod "prawem do wody" podpisało się ponad 1.6 mln obywateli, "legalizacja marihuany" wciąż zbiera podpisy.

Za nami pierwszy krok do sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO), obywatele wzięli się za tworzenie prawa - to się dzieje naprawdę.
17 lutego 2014 r. Komisja Środowiska wraz z Komisjami: Rynku Wewnętrznego, Petycji i Rozwoju zorganizowały w Parlamencie Europejskim wysłuchanie publiczne w sprawie pierwszej w historii Unii - Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej*.

Propozycje zgłaszane za pośrednictwem EIO mogą dotyczyć dziedzin, w których Komisja Europejska (KE) ma kompetencje, czyli np. rynku, środowiska naturalnego, rolnictwa czy transportu. Po zebraniu przez inicjatorów - miliona podpisów poparcia (w Internecie) KE musi zająć się problemem i przygotować odpowiedni projekt legislacyjny**.

“Prawo do wody” już się okazało traktatowe. Jego projekt przewiduje by :
- Unia i państwa członkowskie były zobligowane zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych wszystkim swoim mieszkańcom,
- Na wodzie i zarządzaniu zasobami wodnymi - niezbędnymi dla naszej egzystencji - nie można będzie zarabiać.

EIO dotycząca wody i urządzeń sanitarnych postrzeganych, jako prawo człowieka została zarejestrowana jako jedna z pierwszych (od momentu udostępnienia tego narzędzia 1 kwietnia 2012 r.) i jak się ocenia ma duże szanse na sukces.
Pod inicjatywą podpisało się ponad 1.6 mln osób z 13 państw członkowskich. (Wymóg mówi o 1 mln podpisów z 7 krajów).

Pierwsza debata w sprawie EIO "o prawie do wody" miała za zadanie prezentację i założenia nowej legislacji oraz wymianę zdań pomiędzy pomysłodawcami, europosłami oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Kolejny krok - to projekt dokumentu, nad którym już pracuje KE.

O EIO wielokrotnie już pisałam m.in
http://lgeringer.natemat.pl/80997,depenalizacja-marihuany-w-zasiegu-reki
i widzę, że obywatele już się wzięli do roboty.

Aktywistów zbierających podpisy pod projektem EIO dotyczącym legalizacji marihuany można wesprzeć na:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000023/public/index.do

Inne inicjatywy można śledzić na:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/?lg=pl

Z pozdrowieniami z Parlamentu Europejskiego
Lidia Geringer de Oedenberg

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/subject-files.html?id=20140205CDT78762
http://www.right2water.eu/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/001eb38200/European-citizens%27

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz